Kontakt  

Održavanje i upravljanje imovinom aktivnosti su kojima se posljednjih godina pridaje sve više važnosti. Cilj tih aktivnosti je smanjiti troškove zamjene dijelova i popravaka kako bi se produžio vijek trajanja vaše opreme.

Izolacijsko ulje smatra se jednom od najslabijih točaka transformatora, te se iz tih razloga daje veliki značaj ispitivanju njegove kvalitete. Vijek trajanja izolacijskog ulja nije jednak vijeku trajanja transformatora.

Ima nekoliko metoda održavanja koje nam omogućuju da saznamo u kakvom je stanju naše ulje.

Najpoznatija su mjerenja:

  • dielektrična čvrstoća
  • faktor dielektričnih gubitaka DDF
  • sadržaj vode prema metodi Karla Fishera
  • ukupna količina plinova
  • analiza otplinjenih plinova

Svi ti parametri dat će vam jasnu i razumljivu sliku o stanju vašeg izolacijskog ulja.

Energy Support u standardnom programu nudi slijedeću opremu i uređaje.

Set za uzimanje uzoraka ulja

Set za uzimanje uzorka bez kontaminacije okolišnim zrakom prema standardu IEC 567 i ASTM 3612

Uređaj za mjerenje ukupnog sadržaja plinova

Uređaj automatski mjeri ukupan sadržaj otplinjenih plinova u ulju iz transformatora. Radi na principu potpune vakuumske ekstrakcije plinova s velikom preciznošću i selektivnošću

Mobile GC/1A

Mobilni uređaj za analizu otplinjenih plinova. Kromatografska analiza 9 plinova uz podršku pripadajućeg softvera za automatsko vođenje postupka.

Mobile GC/2

Mobilni uređaj za analizu otplinjenih plinova. Kromatografska analiza 11 plinova uz podršku pripadajućeg softvera za automatsko vođenje postupka prama standardu DIN / IEC 60567/567

TOP TOGA-GC

Laboratorijski uređaj za kromatografsku analizu 11 otplinjenih plinova s posebnom jedinicom za potpunu vakuumsku ekstrakciju plinova iz ulja. Postupak je u potpunosti automatiziran i podržan pripadajućim softverom. Zadovoljava standarde IEC 567/ASTM 3612.

TOP TOGA – Autosampler

Nadogradnja za uređaj TOP TOG -GC za automatsko uzimanje 16/32 uzoraka. Potpuno automatizirana jedinica koja uz podršku pripadajućeg softwera omogućuje testiranje 16 ili 32 uzorka u kontinuitetu bez potrebnog nadzora.

Pocket Titrator KF

Mobilni uređaj za mjerenje sadržaja vode u tekućinama na principu kulometrijske titracije. Jednostavan za korištenje, te uz podršku pripadajućeg softvera daje precizne rezultate.

Sigma 2000 Interfacial Tensiometer

Potpuno automatizirani uređaj za mjerenje površinske napetosti transformatorskih ulja s pripadajućim velikim zaslonom. Jednostavan za rukovanje, precizan te zadovoljava standarde ASTM-D971 i IEC60422.

AQUA 40.000

Laboratorijski uređaj za mjerenje sadržaja vode u tekućinama i plinovima na bazi mikrokulometrijske titracije po metodi Karla Fishera. Sadrži poseban modul za grijanje, a uz nadogradnju mjeri i sadržaj vode/vlage u krutim tvarima.

TAN Delta Test Set TDM-4000

Automatski uređaj za mjerenje električnih karakteristika transformatorskih ulja, izolacijskih ulja, te uzoraka drugih izolacijskih materijala. Mjeri kapacitet, dielektričnu konstantu ( Î ), dielektrične gubitke, tan delta, otpor testiranog uzorka.

Nekoliko interesantnih i korisnih video isječaka o uzorkovanju ulja, autosampleru, tenziometru itd. možete pogledati ovdje