Kontakt  

Povrat  PDV-a

PDV predstavlja značajan dio angažiranih financijskih sredstava u vašem poslovanju. Shell surađuje s FDE poreznom agencijom; jednom od najvećih europskih agencija za povrat PDV-a, koja korisnicima euroShell kartice nudi usluge povrata PDV-a:

  • Povrat PDV-a iz 24 države unutar Europe i pomoć pri rješavanju složenog procesa prijavljivanja povrata PDV-a na materinjim jezicima kod nadležnih institucija;
  • Poboljšani tijek novca vaše firme – PDV se može nadoknaditi u roku od samo 14 dana nakon fakturiranja, umjesto 12–18 mjeseci, kao što je to slučaj kod nekih poreznih institucija, a zavisno o zemlji iz koje se potražuje;
  • Bolje planiranje tijeka novca – možete bolje planirati tijek novca vaše firme budući da znate koliki će vam iznos PDV-a biti vraćen;
  • Stručnu pomoć kod dugotrajnih i složenih poreznih procedura;
  • Informacije o tome koji proizvodi kupljeni u inozemstvu (goriva, cestarine, gume, maziva, itd.), imaju nadoknadiv PDV.

Povrat dijela trošarine

Osim PDV-a, u nekim državama možete također tražiti povrat dijela trošarine na dizelska goriva. To je isto tako jedan od načina na koji možete smanjiti svoje troškove poslovanja.

Kao korisnik euroShell kartice možete trenutno tražiti povrat trošarine na kupljeno dizelsko gorivo u: Sloveniji, Belgiji, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i Mađarskoj i to za sva teretna vozila preko 7,5 tona