Kontakt  

Internet usluga Shell Card Online (SCOL) omogućava vam stalan uvid u stanje vašeg voznog parka, tako da uvijek imate najbolji mogući pregled i možete donositi bolje poslovne odluke. Usluga Shell Card Online omogućuje vam, osim toga, brzu i jednostavnu narudžbu nove kartice, te opoziv odnosno zamjenu izgubljene ili ukradene kartice i to 24 sata na dan.

Na portalu Shell Card Online možete podešavati svoje željene postavke, dodavati druge korisnike, upravljati karticama ili mijenjati podatke o kartici. Sve vam to donosi brojne uštede u vremenu i novcu.

Sa samo nekoliko poteza na vašem računalu, sami možete kreirati vama prilagođena izvješća o aktivnosti kartice u vezi potrošnje goriva za svako vozilo te izvješća o vremenu i mjestu plaćanja. Na primjer:

  • prikazuje vam se koje kartice su korištene u kojim danima i u koje doba;
  • prikazuje se za koje je kupovine korištena kartica ili koje kartice su korištene za kupnju proizvoda koji nisu gorivo;
  • prikazuje se ako iznos ili količina kupljenoga goriva prekoračuju zadane limite koje ste sami postavili.

Dodatno, Shell Card Online omogućava vam siguran pristup e – fakturiranju te elektroničkoj bazi svih do sada izdanih računa.